Sở KH&CN TP.HCM: 7 đơn vị được khen thưởng về công tác dân vận

10 Th11, 2016

Với những thành tích đạt được, 17 tập thể và cá nhân đã được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM khen thưởng vì xuất sắc thực hiện tốt công tác dân vận trong năm 2016.

Vừa qua, Sở KH&CN TP.HCM đã tổ chức buổi lễ tổng kết công tác dân vận năm 2016.

Tiếp tục thực hiện 2 chương trình trọng tâm của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Sở KH&CN TP.HCM đã ban hành Chương trình số 01-Ctr/ĐU-DV về thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở năm 2016. Đồng thời, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu chương trình đề ra.

Trong đó, tập trung vào việc quán triệt và thực hiện các chương trình của Thành ủy, Đảng ủy Khối về công tác dân vận; Lãnh đạo ứng dụng hệ thống quản lý theo ISDO  9001:2008 về cải tiến lề lối làm việc nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác, hiệu quả quản lý, thực hiện cải cách hàng chính, tiếp dân; Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, văn hóa công sở…

Kết quả, sau 1 năm triển khai, 7 tập thể và 10 cá nhân đã xuất sắc nhận được quyết định khen thưởng của Đảng ủy Sở KH&CN TP.HCM  về công tác dân vận năm 2016.

b5

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM trao giấy khen cho các cá nhân được khen thưởng

Chỉ đạo tại buổi lễ tổng kết, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM cho rằng, công tác dân vận chính là giúp nhân dân hiểu rõ những chương trình, chính sách của Đảng và làm theo những sự chỉ đạo đúng đắn đó.

Muốn làm được điều này, người  làm công tác dân vận phải hiểu rõ được những đường lối chính sách của Đảng.

Chẳng hạn, trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước đang chủ trương xây dựng  chương trình về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Vậy người Đảng viên, cán bộ dân vận đã biết hết những việc này chưa?

Sau khi tìm hiểu, thì phải vận động quần chúng làm theo mình. Vận động ở đâu, trước hết là trong nội bộ phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở mình, tiếp đến là 24 quận huyện trong TP, rồi đến doanh nghiệp, doanh nhân, trường viện…

Theo ông Dũng, trước hết “người làm công tác dân vận cần phải xây dựng thói quen nói xong là phải làm, và làm đến nơi đến chốn, bản thân người dân vận phải trở thành tấm gương sáng trước, có như thế thì người khác mới tin tưởng và làm theo những gì mình đề ra”.

Thiện An