PV_Chú_Tuấn_1

PGS.TS Hoàng Anh Tuấn chia sẻ về giai đoạn tập hợp trí thức

17 Th8, 2016

Tập hợp đội ngũ trí thức từ nhiều nguồn ngay từ giai đoạn vừa thống nhất đất nước, đã tạo tiền đề cho việc xây dựng và phát triển Thành phố ngày nay.

Chia sẻ của PGS.TS Hoàng Anh Tuấn – Nguyên giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM (1984-1997)