IMG_4114

Muốn tồn tại phát triển thì phải nghĩ đến khoa học công nghệ

23 Th8, 2016

Việc quản lý khoa học công nghệ bao hàm làm thế nào kết hợp được sức mạnh của các đơn vị trung ương, các trường đại học và nghiên cứu với sức mạnh của địa phương, phục vụ cho phát triển kinh tế của TP.HCM..

Xem chi tiết tại Clip