Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/skhcnhcm/domains/40nam.dost.hochiminhcity.gov.vn/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Hỗ trợ từ 30 đến 250 triệu để DN đổi mới sáng tạo

Hỗ trợ từ 30 đến 250 triệu để DN đổi mới sáng tạo

09 Th11, 2016

Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM (KH&CN) sẽ tổ chức các lớp đào tạo nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp; tổ chức nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo trong năm 2016.

Các lớp đào tạo dự kiến sẽ mở trong Quý 3/2016, thời hạn đăng kí đợt 1 đến trước ngày 30/6/2016.

Lớp đào tạo mà Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức gồm có năm lớp với các nội dung: phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ cải tiến năng suất.

Đối tượng được ưu tiên xét chọn là các doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa và TBT; hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến năng suất, TFP…

Với các lớp đào tạo cán bộ, chuyên viên…chất lượng cao thì có những tiêu chí riêng cho việc xét duyệt.

Các doanh nghiệp sẽ có cơ hội nhận được 5 chương trình hỗ trợ kinh phí. Các chương trình gồm các nội dung như: hỗ trợ đánh giá trình độ quản lý năng suất chất lượng của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến để tăng năng suất, hỗ trợ cho các phòng thử nghiệm. Tiêu chí xét chọn và mức hỗ trợ được quy định cụ thể cho từng chương trình.

Kinh phí tổ chức thực hiện các nội dung trên được hỗ trợ từ ngân sách của Thành phố.

Chi tiết các lớp đào tạo, các chương trình hỗ trợ kinh phí và biểu mẫu đăng ký, vui lòng truy cập website Sở Khoa học và Công nghệ http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/ hoặc website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng http://www.chicuctdc.gov.vn/.

Bích Trâm