Tọa đàm 40 năm Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Phát huy truyền thống Đoàn kết – sáng tạo, phấn đấu vì thành phố Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp

20 Th7, 2016

Thời gian: 6/8/2016

Địa điểm: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3

Đối tượng tham dự:

+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố, Lãnh đạo Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, đại diện các đơn vị đối tác, doanh nghiệp, nhà khoa học, các tổ chức Đoàn thể, cộng đồng Khởi nghiệp … và các đơn vị truyền thông.

Nội dung:

Buổi tọa đàm là dịp để các lãnh đạo cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ôn lại những truyền thống Đoàn kết – Sáng tạo trong suốt hành trình phát triển của thành phố.

Đồng thời, sự kiện cũng là cơ hội để những người làm công tác quản lý Khoa học và Công nghệ thành phố lắng nghe ý kiến, chia sẻ từ đại diện các đơn vị, nhà khoa học, cộng đồng khởi nghiệp cùng hướng tới tầm nhìn phấn đấu xây dựng thành phố Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp.

Triển lãm tranh ảnh và mô hình về những chặng đường và thành tựu phát triển của ngành Khoa học và Công nghệ thành phố.