Ra mắt triển lãm điện tử 40 năm phát triển ngành Khoa học và Công nghệ TP.HCM

19 Th7, 2016

Thời gian dự kiến: 5/8/2016

Nội dung: Tái hiện bức tranh phát triển 40 năm ngành Khoa học và Công nghệ thành phố, những dấu ấn tiêu biểu & thông điệp cho sự một giai đoạn phát triển mới dưới hình thức một cổng thông tin tương tác tổng hợp tại địa chỉ: http://40nam.dost.hochiminhcity.gov.vn/