Khánh thành các phòng thí nghiệm

20 Th7, 2016

Thời gian dự kiến: 1/10/2016;

Số lượng tham dự: 200 đại biểu;

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm (CASE)

Đối tượng tham dự: Lãnh đạo, doanh nghiệp, viện, trường, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị truyền thông

Nội dung:
+ Khánh thành Open Lab: Phòng thí nghiệm sắc ký ươm tạo tài năng hóa học trẻ
+ Khánh thành Phòng thí nghiệm chất lượng cao
+ Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng 2 của Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm