Khai trương Saigon Innovation Hub

20 Th7, 2016

Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ (Trung tâm Tiết kiệm năng)

Thời gian dự kiến: Ngày 5/8/2016;

Số lượng tham dự: 200-300 đại biểu;

– Địa điểm: 273 Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3.

– Đối tượng tham dự: cộng đồng khởi nghiệp, ươm tạo, các chuyên gia trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, các quỹ…

Nội dung: giao lưu giữa các chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp, huấn luyện giáo viên, ký kết hợp tác, công bố các chương trình, cuộc thi về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.