Hội thảo “Công bố chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Tp.HCM”

18 Th7, 2016

Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng QLCN)

– Thời gian dự kiến: 5/8/2016;

– Số lượng tham dự: 100 đại biểu;

– Địa điểm: 244 Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3

– Đối tượng tham dự:
+ Các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có dự án khởi nghiệp sáng tạo;
+ Các Trường, Viện, tổ chức KH&CN;
+ Các Trung tâm ươm tạo DN trên địa bàn TP;
+ Các Quỹ đầu tư; các tổ chức, chuyên gia có hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo;
+ Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo đài

– Nội dung:
+ Trình bày tham luận về  “Kết quả hoạt động hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khoa học – công nghệ giai đoạn 2011 – 2015”
+ Công bố Quy định về hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ
+ Phát động Cuộc thi “Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Tp.HCM năm 2016”