Hội thảo Vai trò của các phòng thử nghiệm và các thách thức, cơ hội Việt Nam tham gia các
Hiệp định thương mại tự do

20 Th7, 2016

+ Thời gian dự kiến: tháng  9/2016

+ Diễn giả: Bà Marieke van der Pijl, Phó chủ tịch ban thực phẩm, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản- Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu

Số lượng tham dự: 120 đại biểu;

Địa điểm: 244 Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3;

+ Đối tượng tham dự: Các phòng thí nghiệm;

+ Nội dung: Vai trò của các phòng thử nghiệm và các thách thức, cơ hội khi Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do.