Hội thảo Các công cụ thường dùng để sản xuất tinh gọn (Lean tools)

20 Th7, 2016

+ Thời gian: 11-12/8/2016

+ Diễn giả: TS. Hood B.Atan- chuyên gia về Lean của Malaysian Lean production corporation

+ Số lượng tham dự: 60 đại biểu;

+ Địa điểm: 244 Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3;

+ Đối tượng tham dự: Doanh nghiệp, các phòng thí nghiệm, các tổ chức;

+ Nội dung: đào tạo và ứng dụng các phương pháp sản xuất tinh gọn (lean) để loại trừ những bất hợp lý trong hoạt động kinh doanh, cải thiện thời gian quy trình sản xuất và dịch vụ.