Hội nghị tổng kết 20 năm Chương trình Vườn ươm
sáng tạo khoa học và công nghệ trẻ

18 Th7, 2016

– Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM (P.QLKH)

– Đơn vị phối hợp: Thành đoàn TP.HCM;

– Thời gian dự kiến: tháng 8/2016

– Số lượng tham dự: 100 đại biểu;

– Địa điểm: Hội trường thành Đoàn;

– Đối tượng tham dự: Nghiên cứu viên, giảng viên trẻ;

– Nội dung: Tổng kết 20 năm chương trình Vườn ươm và định hướng cho giai đoạn tới.