IMG_9612

Tư liệu, hình ảnh

Trung tâm dịch vụ phân tích nghiệm TP.HCM

05 Th8, 2016

Trải qua hơn 30 năm hoạt động , từ một đơn vị chỉ chuyên về phân tích, hiện nay CASE còn mở rộng thêm các dịch vụ tư vấn, bảo trì thiết bị, cung cấp chủng chuẩn, chứng nhận hợp quy, cung cấp bàn cân chống rung, công nghệ xử lý nước thải, khí thải…