Tư liệu, hình ảnh

PHIM TƯ LIỆU: 35 NĂM SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

05 Th8, 2016

 

Phần 1:

Phần 2: