Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân – Nguyên Giám đốc Sở KH&CN đang trò chuyện với các ứng viên trúng tuyển chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ TP.HCM.

Tư liệu, hình ảnh

PHIM TƯ LIỆU: Chương trình đào tạo 300 Tiến sĩ, Thạc sỹ

05 Th8, 2016