IMG_4020

Góc ký ức

Người trẻ về nguồn – khám phá tại CASE và SG Petro

10 Th8, 2016

Việc tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của một số đơn vị trực thuộc hoặc xuất thân từ Sở KH&CN TP.HCM (được gọi là “Về nguồn) nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Sở KH&CN.