IMG_3887

Góc ký ức

Khi trí thức được chào đón…

19 Th8, 2016

Trong bối cảnh đất nước đang khó khăn –  “cơm không có ăn, áo không có mặc”, nhưng khoa học và công nghệ luôn được quan tâm, chia sẻ của TS Lương Bạch Vân – Việt kiều yêu nước về đóng góp và xây dựng kinh tế ở giai đoạn sau chiến tranh.