PV_Chú_Tuấn_1

Góc ký ức

Cuộc hẹn đặc biệt lúc 4h sáng

17 Th8, 2016

PGS.TS Hoàng Anh Tuấn – Nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM (1984-1997) chia sẻ về cuộc hẹn đặc biệt lúc 4 giờ sáng với Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.