Tư liệu, hình ảnh

40 năm Khoa học và Công nghệ TP.HCM

18 Th8, 2016

Triển lãm “40 năm Khoa học và Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh – Một chặng đường phát triển” Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ 2 (18/5/2015). Triển lãm giới thiệu thành tựu của một số ngành công nghiệp và dịch vụ trọng điểm của TP.HCM như Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Công viên Phần mềm Quang Trung, Trung tâm Công nghệ sinh học…