Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/skhcnhcm/domains/40nam.dost.hochiminhcity.gov.vn/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Thành lập Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm

1986 – 1996

Thành lập Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm

19 Th7, 2016

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm được khánh thành vào tháng 2/1990; và các phòng thí nghiệm đưa vào hoạt động theo khuôn khổ chương trình hợp tác nói trên: từ năm 1990 – 1994.

Giai đoạn hoạt động và phát triển:

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm

1994 – 2002: Chương trình hợp tác kết thúc, Trung tâm hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp của Thành phố, được ngân sách của thành phố cấp kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm.

2003 – 2006: Trung tâm hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu, theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 tự chủ một phần kinh phí hoạt động.

2007: Trung tâm hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí hoàn toàn, theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP 15/4/2006.
2008: Trung tâm chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005, là đơn vị khoa học và công nghệ công lập tự chủ tự chịu trách nhiệm hoàn toàn.