Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/skhcnhcm/domains/40nam.dost.hochiminhcity.gov.vn/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TPHCM

1986 – 1996

Thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TPHCM

19 Th7, 2016

Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Liên Hiệp Hội) được thành lập vào năm 1986. Đây là một tổ chức quần chúng tự nguyện của tầng lớp trí thức hoạt động trong các hội khoa học và kỹ thuật chuyên ngành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng nhiệm vụ:
• Tập hợp lực lượng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động khoa học và kỹ thuật.
• Tham gia đóng góp, tư vấn về hoạt động, phương hướng, chính sách và những vấn đề khác cho liên quan đến KHKT.
• Tham gia phản biện những vấn đề khoa học và kỹ thuật khi có yêu cầu
• Phổ biến và bồi dưỡng tri thức khoa học kỹ thuật.
• Tham gia nghiên cứu và đưa nhanh tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.
• Đặt quan hệ hợp tác với các tổ chức khoa học và kỹ thuật của các nước và của những người Việt Nam ở nước ngoài.

Cơ cấu tổ chức:

• Ban chấp hành Liên hiệp hội.
• Tư vấn cho Ban chấp hành liên hiệp hội có 5 chuyên môn do các phó Chủ tịch phụ trách.
• Các hội thành viên.
• Các đơn vị trực thuộc.
* Ban chấp hành Liên hiệp Hội:

Chủ tịch:

– GS-TS Nguyễn Ngọc Giao
Phó chủ tịch:

– PGS-TS Huỳnh Văn Hoàng

– PGS-TS Nguyễn Thế Nghĩa

– Bác sĩ Dương Văn Nghĩa

– GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn

– PGS-TS Ngô Kế Sương
Tổng thư ký:

– Kỹ sư Hồ Thanh Vân
Uỷ viên thường vụ:

– Ths Nguyễn Văn Chiến

– TS Nguyễn Duy Cường

– TS An Dũng

– TS Trương Văn Đa

– Cử nhân Nguyễn Văn Hội

– TS Nguyễn Thị Hồng

– Kỹ sư Nguyễn Qúy Hòa

– Kỹ sư Nguyễn Văn Lai

– PGS-TS Ngô Văn Lệ

– Ths Huỳnh Công Minh

– Kỹ sư Ngô Bách Phong

– Cử nhân Ngô Thị Hồng Thư

– Ths Trần Công Hoàng Quốc Trang

– TS Phạm Minh Trí

– PGS-TS Hoàng Anh Tuấn

– TS Lê Trường Tùng