Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/skhcnhcm/domains/40nam.dost.hochiminhcity.gov.vn/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Đổi tên thành Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

1986 – 1996

Đổi tên thành Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

27 Th7, 2016

Năm 1976, cơ quan quản lý khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh ra đời mang tên Ban Khoa học và Kỹ thuật theo Quyết định số 1810/QĐ-UB của UBND TP. HCM.

Đến năm 1984 được đổi tên thành Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật theo Quyết định số 45/QĐ-UB của UBND TP. HCM.

Ngày 29 tháng 1 năm 1994, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật được đổi tên thành Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường theo Quyết định số 340/QĐ-UB-NC của UBND TP. HCM.

Toàn văn