CƠ CẤU TỔ CHỨC

Suốt 40 năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Sở KH&CN TP.HCM) đã thực hiện tốt vai trò của cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố quản lý Nhà nước về KH&CN trên nhiều lĩnh vực như hoạt động KH&CN; phát triển tiềm lực KH&CN; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định.

Sở KH&CN có 77 nhân sự, trong đó bao gồm 4 tiến sĩ, 22 thạc sĩ, 40 cử nhân, 11 sơ cấp.

Theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở KH&CN có các nhiệm vụ chính:

 1. Tham mưu cho UBND và Chủ tịch UBND Thành phố các văn bản hướng cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; hoạch định kế hoạch, dự án về KH&CN theo từng giai đoạn; xây dựng đội ngũ nhân lực và hệ thống cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu, ứng dụng KH&CN.
 2. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ và tiềm lực khoa học và công nghệ;
 3. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ, thủ tục về sở hữu công nghiệp; thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo. Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân
 4. Quản lý hoạt động về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo quy định.

Chức năng, nhiệm vụ của Sở


Theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở KH&CN có các nhiệm vụ chính

 • Quản lý hoạt động
  tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

 • Hỗ trợ phát triển
  sở hữu công nghiệp

 • Quản lý hoạt động
  khoa học và công nghệ

 • Tham mưu
  lãnh đạo Thành phố

Quản lý hoạt động
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Quản lý hoạt động về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo quy định.

 

Hỗ trợ phát triển
sở hữu công nghiệp

Thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ, thủ tục về sở hữu công nghiệp; thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo. Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân

 

Quản lý hoạt động
khoa học và công nghệ

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ và tiềm lực khoa học và công nghệ;

Tham mưu
lãnh đạo Thành phố

Tham mưu cho UBND và Chủ tịch UBND Thành phố các văn bản hướng cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; hoạch định kế hoạch, dự án về KH&CN theo từng giai đoạn; xây dựng đội ngũ nhân lực và hệ thống cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu, ứng dụng KH&CN.

Cơ cấu tổ chức

Nguyễn Việt Dũng

Giám đốc

Nguyễn Việt Dũng

Ngày tháng năm sinh: 01/11/1965
Quê quán: Thành phố Hà Nội
Trình độ học vấn: Tiến sĩ Điều khiển
hệ thống
Chức vụ chính quyền: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Chức vụ trong tổ chức Đảng: Thành ủy viên
Đại biểu Quốc hội khóa XII & khóa XIV

TRỊNH MINH TÂM

Ngày tháng năm sinh: 31/3/1957
Quê quán: Hà Tây, Hà Nội
Trình độ học vấn: Kỹ sư Kỹ thuật Đúc, Thạc sỹ Hành chính công
Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

NGUYỄN KỲ PHÙNG

Ngày tháng năm sinh: 04/4/1966
Quê quán: Xã Hòa Tân, Tuy Hòa, Phú Yên
Trình độ học vấn: GS. TS Hải dương học
Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Chức vụ trong tổ chức Đảng: Đảng ủy viên Đảng Uỷ Sở Khoa học và
Công nghệ

NGUYỄN KHẮC THANH

Ngày tháng năm sinh: 07/5/1960
Quê quán: Nghệ An
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Môi trường
Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Chức vụ trong tổ chức Đảng: Phó Bí thư Đảng Uỷ Sở Khoa học và
Công nghệ

TRỊNH MINH TÂM

Phó Giám đốc

NGUYỄN KỲ PHÙNG

Phó Giám đốc

NGUYỄN KHẮC THANH

Phó Giám đốc

Phan Minh Tân

Giám đốc

Phan Minh Tân

Năm sinh: 1954
Quê quán: Quảng Trị
Chức danh khoa học: PGS.TS
Chuyên ngành: Hóa hữu cơ
Chức vụ: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian: 2006 - 2014

Đào Văn Lượng

Giám đốc

Đào Văn Lượng

Năm sinh : 1945
Quê quán: Hải Phòng
Chức danh khoa học: GS.TS.
Chuyên ngành: Hóa lý Công nghệ
Chức vụ: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian: 2000 - 2006

Nguyễn Thiện Nhân

Giám đốc

Nguyễn Thiện Nhân

Năm sinh: 1953
Quê quán: Trà Vinh
Chức danh khoa học: GS.TS.
Chuyên ngành: Kinh tế, Điều khiển học, Quản lý cộng đồng
Chức vụ: Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Thời gian: 1997 – 2000

Hoàng Anh Tuấn

Giám đốc

Hoàng Anh Tuấn

Năm sinh: 1933
Quê quán: Đồng Nai
Chức danh khoa học: PGS.TS.
Chuyên ngành: Vật lý điện tử
Chức vụ: Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Thời gian: 1984 – 1997

Võ Thới Trung

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM

Võ Thới Trung

Năm sinh: 1924
Quê quán: Cần Thơ
Nghề nghiệp: Công trình sư
Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM
Thời gian: 1979 – 1984

Trần Trọng Tân

Trưởng ban Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM

Trần Trọng Tân

Năm sinh: 1926
Quê quán: Quảng Trị
Nghề nghiệp: Giảng dạy lý luận trường Đảng cao cấp
Chức vụ: Trưởng ban Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM
Thời gian: 1978 – 1979

Kha Vạng Cân

Trưởng ban Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM

Kha Vạng Cân

Năm sinh: 1908
Quê quán: Sài Gòn – Chợ Lớn
Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí
Chức vụ: Trưởng ban Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM
Thời gian: 1976 – 1978
Các phòng ban
Các đơn v trc thuc
Các đơn v đã h tr

Giải thưởng sở KHCN đạt được

Huân chương Độc lập Hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng theo Quyết định số 1176/QĐ-CTN ngày 25/7/2011; Huân chương Độc lập Hạng Ba (theo Quyết định số 127/2006/QĐ-CTN ngày 20/1/2006 của Chủ Tịch nước); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba năm 2009 (theo Quyết định số 1533/ QĐ-CTN ngày 16/10/2009 của Chủ tịch nước).

Sự kiện tiêu biểu

logo-01-1 05/08/2016

Chuỗi 04 tập huấn về sở hữu trí tuệ

Tập huấn về Sở hữu trí tuệ.