Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/skhcnhcm/domains/40nam.dost.hochiminhcity.gov.vn/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Xây dựng hệ thống “Một cửa điện tử”

Công trình tiêu biểu

Xây dựng hệ thống “Một cửa điện tử”

26 Th7, 2016

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM (CESTI) đã xây dựng thành công cổng thông tin điện tử cho Thành phố: hochiminhcity.gov.vn. Đây là cổng thông tin điện tử đầu tiên của Việt Nam, còn được coi là hệ thống “Một cửa điện tử” cung cấp thông tin một cách tự động và trực tuyến.

Năm 2001, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân khi ấy đã giao nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử cho Thành phố. Sở đã giao cho CESTI chịu trách nhiệm triển khai thực hiện. Chỉ trong vòng gần 6 tháng, Cổng thông tin điện tử TP.HCM (hochiminhcity.gov.vn) – gọi tắt là Cityweb – chính thức đi vào hoạt động.

Đây là một trong những Cổng thông tin điện tử đầu tiên trong cả nước với mục tiêu: Cung cấp thông tin từ Thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện một cách nhanh chóng và chính xác đến nhân dân; Bước đầu cung cấp một số dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; Từng bước xây dựng các nội dung theo hướng chính quyền điện tử mà một số thành phố tiên tiến trên thế giới đã xây dựng.

HochiminhCityweb chính là hệ thống “Một cửa điện tử”

HochiminhCityweb chính là hệ thống “Một cửa điện tử”

Trong giai đoạn đầu Sở KH&CN TP.HCM cùng với một số Sở ngành như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa – Thông tin, Cục thuế, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư,.. là những đơn vị chủ lực tham gia Hochiminhcityweb. Cũng trong giai đoạn này, Phó chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo Sở KH&CN TP.HCM xây dựng Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền Thành phố kết hợp với hệ thống Hochiminhcityweb thực hiện những mục tiêu nói trên. Cho đến khi bàn giao Hochiminhcityweb về Văn phòng UBND Thành phố, hệ thống đã có gần 40 Sở ngành, quận, huyện, tổng công ty lớn của Thành phố tham gia.

Thời kỳ đầu giai đoạn 2001-2005, hạ tầng kỹ thuật của cả 2 hệ thống đều đạt tại Trung tâm Thông tin KH&CN. Người dùng của 2 hệ thống với yêu cầu kết nối số lượng lớn, thường xuyên và liên tục đã được Trung tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Từ cuối năm 2005, hệ thống Hochiminhcityweb được chuyển về UBND Thành phố quản lý. Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền Thành phố do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư quản lý, tuy nhiên Trung tâm Thông tin vẫn đóng vai trò hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống này.

Hiện nay, HochiminhCityweb đã có 91 Sở – ngành, quận – huyện, đoàn,.. trực thuộc TP.HCM tham gia. Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền Thành phố có 41 Sở, ngành, tổ chức tham gia trả lời trên hệ thống, với gần 3300 doanh nghiệp đăng ký là thành viên, gần 19000 câu hỏi của doanh nghiệp được trả lời trên hệ thống.

HochiminhCityweb chính là hệ thống “Một cửa điện tử” cung cấp thông tin một cách tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ cấp phép. Người dân có thể dùng phương tiện liên lạc thông dụng nhất hiện nay là điện thoại để được trả lời tự động về tình trạng hồ sơ bằng thoại, tin nhắn qua “Một cửa điện tử”.

HochiminhCityweb và Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền Thành phố là công cụ hữu hiệu để người dân và lãnh đạo giám sát các dịch vụ công. Ngoài việc truy cập website và sử dụng điện thoại qua hệ thống một cửa điện tử, người dân có thể tra cứu thông tin trực tiếp tại các quận huyện, Sở, ngành qua các hệ thống mã vạch hoặc kiosk với màn hình cảm ứng. Nhờ vậy, người dân được cung cấp thông tin ở mọi nơi, 24/7.

Lương Tú Sơn

(Phó Giám đốc CESTI)