Bài viết về chúng tôi

TP HCM lập trung tâm thiết kế chế tạo thiết bị mới

22 Th8, 2003

Đơn vị này có tên là Neptech Center, vừa được Chủ tịch UBND thành phố ký quyết định thành lập. Đây sẽ là nơi nghiên cứu “giải mã” kỹ thuật để chế tạo các thiết bị có tính năng tương tự hàng ngoại nhưng chi phí thấp hơn; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp hiện đại hóa công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Neptech Center sẽ phối hợp với các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu chuyên ngành và các cơ sở gia công tại TP HCM để thiết kế, chế tạo sản phẩm mới mà thị trường có nhu cầu cao. Đơn vị này cũng sẽ sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm, thiết bị từ kết quả của các đề tài nghiên cứu, đề tài triển khai và từ các nguồn sáng tạo khác.

Ngoài ra, Neptech Center còn hỗ trợ các nhà sáng tạo trong việc đăng ký cấp bằng chứng nhận sáng chế và giải pháp hữu ích cho các kết quả sáng tạo. Trung tâm sẽ hỗ trợ để các sáng chế, giải pháp hữu ích đó được nhanh chóng tham gia thị trường sở hữu công nghiệp.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link nguồn: http://vnexpress.net