Thông cáo báo chí

Thông báo mời tham gia Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

28 Th7, 2016

Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bao gồm 09 sản phẩm và hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai sản phẩm “Thiết bị nâng hạ có sức nâng lớn” theo đề án khung đã được phê duyệt tại Quyết định 1677/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 6 năm 2013.

Sở Khoa học và Công nghệ có nhận văn bản số 863/BKHCN-VPCTQG ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc mời các đơn vị tham gia nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thiết bị nâng hạ có sức nâng lớn (đính kèm văn bản).

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo thông tin đến các cá nhân, tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, trường Đại học, Viện nghiên cứu, Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia.
Đề xuất tham gia xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, số điện thoại: 0916 408 268, email: tthuong@most.gov.vn