Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/skhcnhcm/domains/40nam.dost.hochiminhcity.gov.vn/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Tập hợp trí thức

Quản lý nhà nước

Tập hợp trí thức

25 Th7, 2016

Nguồn lực con người luôn đóng vai trò quyết định thành bại trong nhiều lĩnh vực mà nổi bật trong số đó là Khoa học và Công nghệ. Tinh thần đoàn kết, trí tuệ con người và lòng quyết tâm của đội ngũ những người làm công tác quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã làm nên những thành công suốt 40 năm qua.

Sau khi thống nhất đất nước, thành phố bộn bề với bao công việc thời hậu chiến, vừa phải ổn định tình hình an ninh chính trị, vừa phải lo phát triển đời sống kinh tế – xã hội, khó khăn chồng chất trước mắt chính quyền mới. Để nhanh chóng giải quyết tình hình một cách hiệu quả, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật  Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh) đã có chủ trương tập hợp những nhà trí thức được đào tạo từ nhiều nguồn chung tay xây dựng xã hội mới. Và đã có hơn 13.000 nhà trí thức được tập hợp, phục vụ cho chương trình tái thiết, cải tiến kỹ thuật, nhằm hợp lý hóa sản xuất, tăng năng xuất lao động, phục vụ đời sống nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân – Nguyên Giám đốc Sở KH&CN đang trò chuyện với các ứng viên trúng tuyển chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ TP.HCM.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân – Giám đốc Sở KH&CN (1997 – 2000) đang trò chuyện với các ứng viên trúng tuyển chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ TP.HCM.

Bước sang thế kỷ 21, đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới. Để chuẩn bị nguồn nhân lực cao đáp ứng nhiệm vụ thời kỳ mới, từ năm 2001, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Chương trình Đào tạo 300 tiến sĩ, thạc gồm nhiều giai đoạn. Đến nay, Thành ủy đã xét chọn, đào tạo được 697 thạc sĩ, tiến sĩ. Hiện 425 cán bộ đã hoàn thành đào tạo và được bố trí công tác tại các sở, ngành, quận, huyện, doanh nghiệp nhà nước tại Thaành phố Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng chủ trương lớn của Thành ủy, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị đi đầu trong việc lựa chọn người đi học và sử dụng nhân tài sau đào tạo.

Một trong những bước đột phá cho việc thu hút nhân tài làm Khoa học và Công nghệ ở thành phố mang tên Bác, mà cụ thể là các chuyên gia Khoa học và Công nghệ trong nước, chuyên gia Khoa học và Công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài là việc ngày 21/11/2014, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5715/QĐ-UBND về ban hành Quy chế thực hiện thí điểm một số chính sách thu hút chuyên gia Khoa học và công nghệ vào làm việc tại 4 đơn vị: Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Viện Khoa học – Công nghệ Tính toán và Trung tâm Công nghệ Sinh học. Với nhiều chính sách ưu đãi, điều kiện làm việc tốt và mức thu nhập lên đến 150 triệu đồng/tháng, sau hơn 1 năm triển khai, các đơn vị trên đã thu hút được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, phục vụ phát triển thành phố và cả nước.

Việc chủ động tập hợp đội ngũ trí thức từ nhiều nguồn đã góp phần tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 40 năm qua, tạo tiền đề cho việc phát triển nền kinh tế tri thức trong tương lai mà Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới.

Tùng Lâm