Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/skhcnhcm/domains/40nam.dost.hochiminhcity.gov.vn/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Khôi phục sản xuất

Quản lý nhà nước

Khôi phục sản xuất

25 Th7, 2016

Ngay sau ngày 30/4/1975, những người làm công tác quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng trăn trở làm thế nào để đóng góp thiết thực vào sự ổn định, tạo tiền đề phát triển cho thành phố, vươn lên từ đổ nát của chiến tranh.

Các hoạt động khoa học và kỹ thuật đã được triển khai, nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực như: đất đai, thổ nhưỡng, giống cây trồng và vật nuôi, kỹ thuật canh tác và chăm sóc, thuốc trừ sâu và thú y, đến kỹ thuật thu hoạch, bảo quản và chế biến… để hỗ trợ nông dân ngoại thành khôi phục sản xuất nông nghiệp, nâng cao cả về số lượng và chất lượng hàng hoá, đẩy mạnh công tác chăn nuôi để đáp ứng nhu cầu cung cấp lương thực cho nhân dân thành phố. Vùng nông thôn ngoại thành trở thành vành đai xanh – thực phẩm cung ứng được phần lớn nhu cầu rau xanh, thực phẩm cho cư dân của thành phố.

Sau 40 năm khôi phục sản xuất, giờ đây, Củ chi đang trở thành vành đai xanh cung cấp rau rạch cho toàn Thành phố. Trong Ảnh là quang cảnh Khu nông nghiệp Công nghệ Cao tại Củ Chi.

Sau 40 năm khôi phục sản xuất, giờ đây, Củ Chi đang trở thành vành đai xanh cung cấp rau sạch cho toàn Thành phố. Trong ảnh là quang cảnh Khu Nông nghiệp Công nghệ Cao tại Củ Chi.

Với sự chung sức, chung lòng khôi phục sản xuất sau chiến tranh của các ban ngành đã góp phần tạo nên sự thành công trong việc gây dựng thành công đàn bò sữa với số lượng khoảng 50.000 con, trong đó có 24.000 con dùng để vắt sữa (năm 1975 có khoảng 100 con), năng suất sữa bình quân đạt 4.500 lít/chu kỳ.

anh 2

Gây dựng thành công đàn bò sữa với số lượng khoảng 50.000 con, trong đó có 24.000 con dùng để vắt sữa, năng suất sữa bình quân đạt 4.500 lít/chu kỳ (Ảnh minh họa).

Cùng với sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và sự hỗ trợ của ngành khoa học và kỹ thuật, các nhà khoa học đã triển khai hàng loạt nghiên cứu, phối hợp với lực lượng Thanh niên xung phong và người dân địa phương đã khôi phục thành công rừng ngập mặn Cần Giờ bị tàn phá nặng sau chiến tranh. Hệ sinh thái động – thực vật rừng được phục hồi và ngày càng phong phú.

Có thể khẳng định khôi phục hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ là một công trình khoa học lớn về môi trường sinh thái, có tác động quan trọng đến đời sống của người dân thành phố và khu vực. Ngày 21 tháng 01 năm 2000, khu rừng này đã được Chương trình Con người và Sinh Quyển – MAB của UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam nằm trong mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Năm 2005, cụm công trình nghiên cứu này đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ.

HINH 04

Rừng ngập mặn Cần Giờ ngày nay

Động lực khôi phục sản xuất sau chiến tranh, tiếp tục tạo tiền đề trong việc điều chỉnh công tác quản lý nhà nước trong thời kỳ đổi mới. Hoạt động quản lý Khoa học và Công nghệ bắt từ dạng phân tán, tự phát đã chuyển sang giai đoạn chương trình hóa, tập trung vào các mục tiêu phát triển trọng điểm phù hợp với các chương trình phát triển kinh tế – xã hội.

Tùng Lâm