Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/skhcnhcm/domains/40nam.dost.hochiminhcity.gov.vn/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Xây dựng và hình thành nguồn nhân lực <br> quản trị tài sản trí tuệ tại cơ sở

Quản lý nhà nước

Xây dựng và hình thành nguồn nhân lực
quản trị tài sản trí tuệ tại cơ sở

25 Th7, 2016

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM bắt đầu nghiên cứu triển khai chính sách đào tạo nguồn nhân lực về sở hữu trí tuệ (SHTT) cho đơn vị cơ sở (doanh nghiệp, trường, viện) từ năm 2005. Theo đó, từ năm 2005, Phòng Sở hữu Trí tuệ thuộc Sở KH&CN TP.HCM đã tiến hành phối hợp đưa môn học “Quản trị Tài sản trí tuệ” vào các chương trình đào tạo Giám đốc kinh doanh, Giám đốc điều hành buổi tối (khóa 6 tháng) tại thành phố, và hai môn học “Các khía cạnh kinh tế của quyền SHTT” và “Hợp đồng li-xăng SHTT” vào chương trình đào tạo chuyên sâu về SHTT do Cục Sở hữu Trí tuệ phối hợp cùng Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức để phục vụ các luật sư, luật gia quan tâm đến việc hành nghề Đại diện sở hữu trí tuệ.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng trao các Giấy Chứng nhận Giám đốc Tài sản trí tuệ đầu tiên tại Việt Nam năm 2014

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng trao các Giấy Chứng nhận Giám đốc Tài sản trí tuệ đầu tiên tại Việt Nam năm 2014

Đến năm 2008, Sở KH&CN TP.HCM đã phối hợp cùng Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ KH&CN chính thức mở Chương trình đào tạo Quản trị viên Tài sản trí tuệ để phục vụ các chủ thể kinh doanh và nghiên cứu trên địa bàn thành phố. Chương trình đào tạo Quản trị viên Tài sản trí tuệ được xây dựng trên cơ sở nhận biết các khoảng trống cần kết nối giữa lĩnh vực quản trị kinh doanh (của các doanh nghiệp) và quản trị hoạt động R&D (của các trường, viện) với hoạt động sở hữu trí tuệ tại cơ sở.

Từ cuối năm 2010, Chương trình được ghi nhận là một đầu việc tham gia triển khai Chương trình nhánh về Đào tạo đội ngũ doanh nhân thuộc: Chương trình đột phá về Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TP.HCM giai đoạn 2011-2015 (1 trong 6 Chương trình đột phá của Thành phố giai đoạn 2011-2025, đang được mở rộng thành 7 Chương trình đột phá trong giai đoạn 2016-2010); Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực TP.HCM giai đoạn 2011-2020.

TS. Trần Việt Thanh, Thứ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (bìa trái) và PGS.TS. Phan Minh Tân, Nguyên Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM (bìa phải) trao Giấy Chứng nhận hoàn thành các Mô-đun cho các nhà sáng chế đồng thời là lãnh đạo các đơn vị đã ban hành Quy chế Quản trị Tài sản Trí tuệ tại Lễ Tổng kết Giải thưởng Sáng chế TP.HCM lần thứ ba ngày 17.8.2012.

TS. Trần Việt Thanh, Thứ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (bìa trái) và PGS.TS. Phan Minh Tân, Nguyên Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM (bìa phải) trao Giấy Chứng nhận hoàn thành các Mô – đun cho các nhà sáng chế đồng thời là lãnh đạo các đơn vị đã ban hành Quy chế Quản trị Tài sản Trí tuệ tại Lễ Tổng kết Giải thưởng Sáng chế TP.HCM lần thứ ba ngày 17.8.2012.

Kết quả là đến giữa năm 2016, đã có 110 trường/viện/doanh nghiệp cử người tham dự ra quyết định:

– Ban hành các Quy định, Quy chế Quản trị Tài sản trí tuệ nhằm tạo khung pháp lý thiết lập chức năng quản trị tài sản trí tuệ tại đơn vị;

– Bổ nhiệm 110 nhân sự vào các chức danh: Chuyên viên sở hữu trí tuệ, Quản trị viên tài sản trí tuệ, Trưởng Bộ phận/Phòng/Ban Sở hữu Trí tuệ/Quản trị Tài sản trí tuệ và Giám đốc Tài sản Trí tuệ khác nhau.

Có thể nói, việc hình thành và phát triển nguồn nhân lực quản trị tài sản trí tuệ tại đơn vị cơ sở do Sở KH&CN TP.HCM tiên phong thực hiện đã góp phần giúp các tổ chức, doanh nghiệp ngày càng nhận biết cụ thể hơn về nhiều khía cạnh tác nghiệp khác nhau trong hoạt động quản lý và khai thác các tài sản sở hữu trí tuệ. Đồng thời còn cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp nguồn nhân lực cơ hữu được đào tạo chuyên môn một cách có hệ thống để có thể góp phần quản trị nguồn tài sản này một cách hiệu quả, vừa tránh những rủi ro dẫn đến những tranh chấp – thiệt hại về kinh tế, vừa từng bước nhận biết dần vai trò chiến lược của các tài sản trí tuệ trong giai đoạn hội nhập vào nền kinh tế tri thức, dựa trên nền tảng của pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật khác có liên quan.

Minh Anh