Công trình tiêu biểu

Đánh giá “trình độ công nghệ” của doanh nghiệp

29 Th7, 2016

Doanh nghiệp (DN) có thể kiểm tra “sức khỏe” công nghệ với phần mềm đánh giá trình độ công nghệ. Từ đó, có chính sách phát triển phù hợp với lợi thế, cũng như tìm kiếm giải pháp khắc phục những điểm hạn chế.

Thực hiện thông tư 04/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về đánh giá trình độ công nghệ nhằm mục tiêu tổng điều tra thu thập các thông tin, phân tích, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các DN, từ năm 2015, Phòng Quản lý Công nghệ – Sở KH&CN TP.HCM đã hợp tác với Đại học Công nghiệp TP.HCM xây dựng phần mềm đánh giá trình độ công nghệ của DN.

Theo đó, hằng năm, Phòng Quản lý Công nghệ sẽ tổ chức khảo sát đánh giá trình độ công nghệ cho khoảng hơn 100 DN. Các loại hình, lĩnh vực kinh doanh của DN đang được đánh giá như: công nghiệp hỗ trợ, vật liệu xây dựng, nhà nước. DN sẽ được cung cấp phiếu điều tra công nghệ sản xuất, sau đó, sẽ nhập các thông tin như: thông tin thiết bị, công nghệ; thông tin sản xuất; ứng dụng đổi mới công nghệ; thông tin nhân lực; trang bị thông tin…

Trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp hay ngành được thực hiện trên cơ sở mức đạt được của các tiêu chí thuộc bốn nhóm thành phần cơ bản T, H, I, O. Các thông số này sẽ được nhập vào phần mềm, sau đó chương trình này sẽ tự tính toán và cho ra kết quả cụ thể.

Các chuyên viên Phòng quản lý công nghệ, Sở KH&CN TP.HCM đang tiến hành đánh giá trình độ công nghệ của DN bằng phần mềm trên máy tính.

Các chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ, Sở KH&CN TP.HCM đang tiến hành đánh giá trình độ công nghệ của DN bằng phần mềm trên máy tính.

Quá trình phân tích, tính toán hoàn tất, máy tính sẽ hiển thị trình độ công nghệ của DN bằng các loại đồ thị. Các thông tin sẽ được hiển thị một cách trực quan và DN có thể nhận thấy được đang yếu ở vấn đề gì. Từ đó, các chuyên viên của Sở KH&CN TP.HCM có thể tư vấn các phương pháp khắc phục hạn chế đó, giúp DN nâng cao trình độ công nghệ.

Phân loại trình độ công nghệ dựa trên tổng số điểm các thành phần công nghệ THIO (tổng điểm các nhóm tiêu chí T, H, I và O) và hệ số đóng góp công nghệ vào giá trị gia tăng của DN. Phần mềm sau khi hoàn tất quá trình xử lý sẽ đánh giá trình độ công nghệ của DN theo 4 mức: trình độ công nghệ thấp, trình độ công nghệ trung bình, trình độ công nghệ trung bình tiên tiến, trình độ công nghệ tiên tiến.

Trong tương lai, Phòng Quản lý Công nghệ, Sở KH&CN TP.HCM sẽ tổ chức đánh giá công nghệ theo hình thức trực tuyến thay vì phát phiếu điều tra đến tay DN như hiện nay. Cụ thể, DN sẽ có một tài khoản để đăng nhập vào phần mềm ứng dụng, các chỉ số thông tin của DN cũng được nhập vào máy tính. Sau đó, Phòng quản lý công nghệ sẽ chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu và trả kết quả cho DN qua mạng. Điều này sẽ tạo thuận lợi rất lớn cho DN khi tổ chức đánh giá trình độ công nghệ cho DN mình.

Giới thiệu T, H, I, O

Nhóm thiết bị công nghệ thể hiện trong máy móc, công cụ, phương tiện viết tắt là T.
Nhóm nhân lực thể hiện trong năng lực tiếp thu kỹ thuật công nghệ sản xuất viết tắt là H.
Nhóm thông tin thể hiện trong các tài liệu, dữ liệu thông tin viết tắt là I.
Nhóm tổ chức, quản lý thể hiện trong công tác tổ chức, quản lý viết tắt là O.

Hà Thế An